Nederlands

Stopzetting van de bankactiviteiten

NewB

NewB moet haar bankactiviteiten jammer genoeg stopzetten.

In 2021 hebben we vanuit het niets een burgerbank opgericht (de eerste in meer dan zestig jaar). Vandaag moeten we bijzonder slecht nieuws brengen want onze coöperatie heeft niet voldoende financiële steun gevonden bij institutionele investeerders. NewB kan haar bankactiviteiten niet voortzetten ondanks de inspanningen van meer dan 116.000 coöperanten en 350 middenveldsorganisaties de afgelopen jaren.

NewB moest 40 miljoen euro vers kapitaal vinden bij institutionele investeerders om een kredietaanbod te ontwikkelen voor professionelen en particulieren met respect voor de reglementaire bankratio's.

Diep bedroefd en zwaar ontgoocheld moeten we aankondigen dat NewB binnenkort bepaalde producten zoals bankrekeningen en leningen niet meer kan aanbieden. Dat betekent ook dat we een punt moeten zetten achter de ontwikkeling van onze duurzame renovatielening en professionele kredieten.

Algemene vergadering op 26 november

De coöperanten beslissen zo snel mogelijk over de toekomst van hun coöperatie. Op 26 november organiseren we een algemene vergadering met online infosessies de week voordien om vragen zo transparant mogelijk te beantwoorden. Coöperanten krijgen de komende weken een officiële uitnodiging met alle praktische details.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze coöperatie via deze paginaMeer dan ooit willen we alle coöperanten en klanten bedanken voor de energie, steun en begrip in deze moeilijke periode.

Wat is de impact voor NewB-klanten?

NewB beschikt zoals voorzien over voldoende liquide middelen zodat iedereen het volledige bedrag op haar of zijn rekening zal terugkrijgen. Wat er ook gebeurt, ons team verzekert op professionele wijze de continuïteit van alle dienstverlening tot op het eind.

 1. Bankrekeningen: geleidelijke sluiting
 2. Verzekeringen: beperkte impact
 3. Leningen: geen impact op korte termijn
 4. Wat met beleggingen?

1. Bankrekeningen: geleidelijke sluiting

NewB moet haar bankactiviteiten jammer genoeg stopzetten. Hierdoor kunnen we bepaalde producten binnenkort niet meer aanbieden. Op middellange termijn moeten we alle NewB zicht-en spaarrekeningen geleidelijk afsluiten.

Tegen wanneer moet ik mijn rekening leegmaken? Zoals bepaald in de algemene voorwaarden geldt er een opzegtermijn. Rekeningen en betaalkaarten kan je tot twee maanden (eind 2022) blijven gebruiken. NewB beschikt overigens over voldoende liquide middelen die nodig zijn zodat iedereen al het geld op hun rekeningen terugkrijgt.

NewB-rekeningen afsluiten in vier stappen:

 1. Maak het saldo van je spaarrekening over naar je zichtrekening.
 2. Maak het saldo van je zichtrekening over naar een rekening die je hebt (geopend) bij een andere bank.

 3. Download je rekeninguittreksels via de online bank via de website van NewB (niet via de app, zie screenshot hieronder)

 4. Dat is het! Zodra je rekeningen zijn leeggemaakt sluit NewB ze voor jou af na de opzegtermijn van 2 maanden. Tot dan kan je betaalopdrachten geven en betalingen ontvangen. Als het saldo op nul staat worden geen verdere kosten aangerekend.

New_image_blog_stopzetting

Wat als mijn rekeningen niet op tijd leeg zijn? In dit geval wordt het saldo automatisch overgemaakt op een rekening die speciaal voor dit soort situaties bestemd is. Je kan dan alsnog de bedragen terugvorderen die je toebehoren via een specifieke procedure die we indien nodig later meedelen.

2. Verzekeringen: beperkte impact

Het afsluiten van de bankrekeningen heeft geen impact op verzekeringen die via NewB zijn afgesloten. NewB staat geregistreerd als verzekeringsagent voor Monceau Générale Assurances SA en hiervoor is geen bankvergunning nodig.

Enkel wie een NewB-rekening gebruikt om via domiciliëring te betalen vragen we om via e-mail (verzekeringen@newb.coop) volgende gegevens over te maken:

 • Naam en voornaam
 • Contractnummer
 • Nieuwe bankrekening om per domiciliëring te betalen

3. Leningen: geen impact op korte termijn

Ook na het afsluiten van de bankrekeningen moeten leningen worden afbetaald. Voorlopig verlopen maandelijkse betalingen via een NewB-rekening die dus niet mag afgesloten worden en over voldoende saldo moet beschikken.

4. Wat met de beleggingen?

Weet vooreerst dat de bevek NewB Invest een aparte juridische entiteit is die los staat van de coöperatie en een eigen raad van bestuur heeft. De stopzetting van de bankactiviteiten heeft geen invloed op de waarde van de aandelen van de bevek NewB Invest. De waarde van de belegging van klanten in deze bevek wordt enkel en alleen bepaald door marktschommelingen die de waarde beïnvloeden van de onderliggende effecten (aandelen, obligaties, etc.) in de portefeuille. Het is van belang dit in het achterhoofd te houden bij elke beleggingsbeslissing.

Voorlopig blijft NewB instaan voor de distributie van het beleggingsfonds en blijven transacties vanaf een NewB-rekening dus mogelijk. Beleggers worden dus nog niet uitgenodigd om hun zichtrekening of effectenrekening af te sluiten. NewB Invest is een ambitieus product waarvoor NewB verschillende scenario's analyseert. We werken volop aan een oplossing die het best tegemoet komt aan de beleggersbelangen binnen het wettelijk en regelgevend kader. Het toezicht op elk compartiment beschermt de belangen van beleggers in elk compartiment. Dit aspect houden we nauwlettend in het oog.

We houden beleggers uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.