Nederlands

Bijzondere algemene vergadering op 17 december

De volgende algemene vergadering van NewB vindt plaats op 17 decemberin Brussel (ULB).

De algemene vergadering zal zich uitspreken over de goedkeuring van de plannen van de raad van bestuur om een samenwerking, een klantenoverdracht en een overeenkomst als exclusieve bank- en beleggingsdienst af te sluiten met vdk bank nv onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de nodige statutenwijzigingen door een volgende algemene vergadering en de goedkeuring van de toezichthoudende autoriteiten.

Alle belangrijke informatie over deze AV vindt u op de speciale pagina