Nederlands

 NewB Nieuws 

Een nieuw NewB-team, het nieuwe vdk-agentschap... maar toch bekende gezichten die tot uw dienst staan!

Zoals u weet, heeft NewB op 1 april een nieuwe stap gezet om haar belofte waar te maken ‘bankieren voorGOED veranderen’ , door zich om te vormen tot een vdk-bankagentschap. Met deze stap willen we het aanbod van duurzame en verantwoorde bankproducten uitbreiden. ... en zo onze positieve impact op de planeet, de samenleving en de lokale, duurzame en ethische economie maximaliseren.

Meer informatie

Van bank naar agentschap: NewB evolueert maar streeft nog steeds dezelfde doelstellingen na

We slaan een bladzijde om en beginnen aan een nieuw hoofdstuk: op de algemene vergadering van 14 januari laatstleden werd de transformatie van NewB grotendeels goedgekeurd. De coöperatie zegt haar bankstatuut vaarwel en wordt een bank- en verzekeringsagentschap, in partnerschap met vdk bank en de verzekeraar Monceau. Terwijl het businessmodel evolueert, blijft het beoogde doel intact: bankieren voor goed veranderen. Hoe? We geven een woordje uitleg.

Meer informatie

Bijzondere algemene vergadering: de resultaten

Zaal M van Bozar zindert nog na van de beslissing: onze coöperatie vervelt nog maar eens om haar missie verder te volbrengen. De statutenwijziging die nodig is voor de samenwerking met vdk bank, is met een bijzonder grote meerderheid goedgekeurd. Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder wordt NewB bank- en beleggingsagent voor vdk bank en partner in de verdere ontwikkeling van ethisch en duurzaam bankieren in België. NewB blijft verzekeringsagent voor Monceau.

Meer informatie