Nederlands

NewB en vdk bank: een schone samenwerking, voor een schone toekomst

In 2023 sloegen vdk bank en NewB de handen in elkaar om ethisch en duurzaam bankieren in heel België mogelijk te maken. Waarom bleek dat zo’n goede match? Zijn het enkel de gedeelde waarden of is er meer? Welke meerwaarde biedt vdk bank voor de NewB-coöperanten, en omgekeerd? We vragen het aan de mensen die dit als geen ander weten: Steven Wauters (commercieel directeur en lid van het directiecomité van vdk bank) en Vincent Biauce (CEO van NewB). Tijd voor koffie en een tweetalig gesprek in de cosy corner van vdk bank.


Zowel Vincent als Steven durven al eens de loopschoenen aan te trekken, maar de gelijkenissen tussen vdk bank en NewB gaan – gelukkig – een pak verder dan dat. NewB vond in vdk bank een solide, betrouwbare partner die dezelfde kernwaarden in zich draagt. vdk bank opent met NewB de deur naar de Belgische Franstalige markt – met klanten die zich herkennen in de waarden van vdk bank.

NewB en vdk bank: een kwestie van gedeelde waarden

Voor wie het nieuws heeft gemist: wie of wat is NewB?

Vincent: ‘NewB is een coöperatie die betrokken burgers wil helpen hun spaargeld positief in te zetten: voor de planeet en voor een meer solidaire samenleving. Onze coöperatie telt 116.000 coöperanten – met ook 350 ngo’s, coöperaties en vzw’s en iets meer dan tweeduizend kleine ondernemingen. Al meer dan tien jaar denken we na over de vraag: ‘Hoe kunnen we ‘de bank’ veranderen naar een ethisch en duurzaam model?’’

NewB heeft als motto ‘bankieren voorGOED veranderen’. Een nieuwe manier van bankzaken doen, dus. Hoe past vdk bank in deze missie?

Vincent: ‘Onze ethische code bestaat uit zestien kernwaarden, waaronder inclusiviteit, solidariteit en transparantie. Bij vdk bank vinden we deze waarden terug. In ons gemeenschappelijk duurzaamheidsforum bespreken we hoe we de ethische en duurzame aspecten van de banksector in België nog verder kunnen ontwikkelen.’

Waarom NewB-coöperanten zich zullen herkennen in vdk bank

NewB telt 116.000 coöperanten, een 30.000-tal was ook klant bij de NewB bank. 98% van hen maakte de overstap naar vdk bank. Hoe verliep die overstap?

Steven: ‘We wilden natuurlijk – net als NewB – dat die mensen hun geld bij een duurzame bank konden houden. Het resultaat is uiterst positief: we zien dat deze klanten hun rekeningen actiever gebruiken, ook andere producten in ons aanbod openen en dat het uitstaande saldo op hun rekeningen met de helft gestegen is.’

Er zijn nog heel wat NewB-coöperanten die de waarden van NewB – en dus ook van vdk bank – belangrijk vinden, maar nog geen klant zijn. Wat zijn voor hen goede redenen om toch de overstap te maken?

Steven: ‘In de eerste plaats de vele raakvlakken op vlak van waarden. Een ander voordeel is dat we een volledig bancair aanbod hebben, met onze zicht- en spaarrekeningen en een uitgebreid beleggingsaanbod in de meest duurzame fondsen. Ook het eigen beleggingsfonds van NewB hebben we overgenomen. Daarnaast hebben we woonkredieten en investeringskredieten. NewB was een volledig digitale bank; daar gieten wij een persoonlijk sausje over met advies via een face-to-face gesprek of videocall. Op termijn komen daar in overleg met NewB ook fysieke kantoren bij – niet onder elke kerktoren, maar wel in Brussel en de Waalse provinciehoofdsteden. Tenslotte bestaat vdk bank al sinds 1926, is het volledig onafhankelijk, Belgisch en financieel zeer gezond. We kunnen onze klanten ook mooie rendementen aanbieden.’

Vincent: ‘Voor ons is het ook belangrijk dat vdk bank diensten aanbiedt aan professionals: vzw’s, coöperaties, bvba’s, ngo’s … We willen er ook voor hen zijn, want zij kunnen een groot verschil maken. Het gaat trouwens niet alleen over onze coöperanten, maar ook over sympathisanten. Zoveel mensen denken goed na over wat ze eten en dragen of hoe ze zich verplaatsen. Voor hen moeten we hét antwoord zijn op de vraag ‘Waar heeft mijn spaargeld een positieve impact?’ We moeten concreet aantonen dat vdk bank en NewB zorgen dat hun geld naar sociale en duurzame projecten gaat.’

Steven: ‘We moeten die mensen inderdaad duidelijk maken dat ze nog het meest impact hebben op de transitie naar een duurzame maatschappij door hun spaargeld bij een duurzame en ethische bank te plaatsen. Zo wordt hun spaargeld aan het werk gezet bij de financiering van bijvoorbeeld ecologische projecten, energetische woningen en sociale ondernemingen.’

NewB: extra uitdaging voor vdk bank

Voor NewB is duurzaamheid en ethiek de basis van hun bestaan. Op welke manier heeft dat invloed op de werking van vdk bank?

Steven: ‘Een heel concreet punt is het NewB Invest Fonds dat nu in ons gamma zit. Maar ook het overlegforum tussen NewB en vdk bank is een belangrijke pijler: in deze denktank bekijken we welke stappen we nog kunnen zetten om die duurzaamheid nog meer waar te maken; niet alleen op vlak van ‘Environment’ maar minstens evenveel op de sociale aspecten van ESG (Environmental, Social en Governance doelstellingen). NewB zal ons op dat vlak blijven uitdagen.’

Vincent: ‘Daarbij komt ook de meerwaarde van het NewB-netwerk: 350 organisaties die heel goed begrijpen wat de sociale economie inhoudt, wat een duurzaam bedrijf is, hoe je energie bespaart, enzovoort. Een schat aan expertise.’

De weg naar een duurzame spaarrekening

Nog zo’n 100.000 coöperanten dragen dus wel de passende waarden in zich, maar zijn nog niet bij vdk bank aangesloten. Hoe komt dat en hoe gaan jullie die overtuigen?

Vincent: ‘Sinds de overname konden we zowat 500 nieuwe spaarders aantrekken voor ons online bankagentschap. Mensen denken nog te vaak dat van bank veranderen ingewikkeld is en veel tijd kost. Nochtans duurt een rekening openen bij vdk bank slechts 7 minuten en is er in België het systeem van bankswitching dat de overstap heel eenvoudig maakt. vdk bank is nog niet zo bekend in Franstalig België, dus heel wat coöperanten waren nog wat afwachtend. Met de resultaten van het voorbije jaar kunnen we nu duidelijk aantonen dat we een solide relatie hebben. Er is financiële stabiliteit aan de ene kant, en aan de andere kant de voortzetting van waarden die ook voor NewB belangrijk zijn.’

Welke troeven zullen de coöperanten het meest kunnen waarderen aan de nieuwe samenwerking?

Vincent: ‘Het menselijk aspect is voor onze coöperanten enorm belangrijk. Het feit dat onze online bank écht contact aanbiedt, is cruciaal. We nemen nu systematisch contact op om persoonlijk de samenwerking tussen vdk bank en NewB uit te leggen, vragen te beantwoorden en bezorgdheden weg te werken. We spelen de kaart van nabijheid en bevestigen keer op keer dat de doelstellingen van ons charter terugkomen in het nieuwe project en we op vlak van duurzaam en ethisch bankieren steeds verder zullen blijven gaan. We tonen ook dat het geld van een inwoner van Luik, Charleroi of Namen om de hoek geïnvesteerd wordt.’

Steven: ‘We blijven er ook op hameren dat we een erg compleet productengamma hebben dat rendement biedt voor de klant, de streek en de planeet. We zijn een bank met onze wortels in en rond Gent, maar strekken onze takken graag verder uit. Door samen te werken met NewB en mensen uit hun netwerk warm te maken voor het duurzame verhaal van vdk bank, hopen we dat ook de mond-aan-mondreclame zijn werk doet en ons duurzaam en ethisch bankieren in heel België haar weg vindt.’

De toekomst volgens NewB en vdk bank

vdk bank en NewB werken nu bijna een jaar samen. Wanneer zal 2024 voor jullie geslaagd zijn?

Vincent: ‘Voor mij is het antwoord vrij eenvoudig: als we ‘top of mind’ zijn bij mensen, bedrijven en organisaties die begaan zijn met de planeet, de maatschappij en de regio. Als ze een bank nodig hebben – of het nu voor dagelijks bankieren is of grote investeringen – moeten ze meteen aan vdk bank en NewB denken.’

Steven: ‘Wat Vincent zegt. En we willen dat zoveel mogelijk mensen bewust de overstap maken – bijvoorbeeld doordat coöperanten beseffen dat ze de coöperatie verder helpen door klant te worden. Als we zo tegen het einde van het jaar een verdere groei kunnen optekenen, is dat super en gaan we allebei tevreden 2025 in.’

Overtuigd?

Word in 7 minuten ook klant bij vdk bank.  

 Ik word klant