Nederlands

De ad hoc mandataris Prof. M. De Wolf, die de algemene vergadering voorzit, heeft besloten de stemming niet te openen.

NewB

Op zaterdag 17 december vond de bijzondere algemene vergadering van NewB plaats. Tijdens deze vergadering besloot de ad hoc mandataris, Prof. De Wolf, die de algemene vergadering voorzat, om de resolutie die oorspronkelijk voorgelegd werd niet te laten stemmen.

Uit overleg, dat de algemene vergadering voorafging, werd duidelijk dat de stemming niet onder omstandigheden kon plaatsvinden die bevredigend waren voor alle partijen.

Aangezien het niet mogelijk was om tot de stemming van de dag over te gaan, wenste Prof. De Wolf een consensus tussen de aanwezige partijen te bereiken. Dit om ervoor te zorgen dat de verdere uitwerking op een zo constructief mogelijke manier kan gebeuren. Zeven van de ongeveer 550 aanwezigen in de zaal distantieerden zich echter van deze voorgestelde consensus.
 
Er werd, in deze context, besloten om een werkgroep op te richten bestaande uit coöperanten van de verschillende colleges (middenveldorganisaties, burgers en institutionele beleggers). Deelnemers aan deze werkgroep moeten over financiële deskundigheid beschikken. De voorwaarden voor deelname zullen later worden meegedeeld.

Het doel van de werkgroep is het businessplan in het kader van het partnerschap met vdk bank grondig te bestuderen, om zo eventuele onduidelijkheden weg te nemen in afwachting van de buitengewone algemene vergadering in januari. Die zal de wijziging van de statuten van NewB behandelen. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in alle rust kunnen plaatsvinden, zullen ze vertrouwelijk worden uitgevoerd.

De volgende stappen
De leden van de coöperatie zullen zeer binnenkort worden uitgenodigd voor een nieuwe buitengewone algemene vergadering. Deze vergadering zal moeten beslissen over de statutenwijzigingen die nodig zijn om het partnerschap met vdk bank uit te voeren. 

Een andere belangrijke stap is de goedkeuring van deze overeenkomst door de toezichthouders. Zij moeten valideren dat de bankklanten van NewB kunnen worden overgedragen aan vdk bank en bevestigen dat NewB als haar exclusieve agent kan opereren.

Concreet zou, indien het partnerschap wordt bevestigd, de overdracht van cliënten tijdens de eerste maanden van 2023 moeten plaatsvinden. In tussentijd moedigt NewB haar klanten aan om hun rekeningen te behouden en hun bankkaarten te blijven gebruiken.