Nederlands

De link tussen ons geld en vervuiling: hoe onze financiële keuzes ons milieu beïnvloeden

Je geeft om het milieu, maar wist je dat zelfs ons geld een rol kan spelen bij vervuiling? En nog niet zo’n klein beetje! In dit artikel vertellen we hoe het werkt en wat we kunnen doen om het verschil te maken.

Investeringen in vervuilende industrieën 🏭

Je hebt zeker al gehoord van industrieën die vervuilen, zoals fossiele brandstoffen, plasticproducenten of de bio-industrie, die bv. tot ontbossing kan leiden. Nou, raad eens? Sommige banken en investeringsfondsen investeren het geld dat wij bij hen plaatsen in deze sectoren! Het is alsof onze economieën de vervuiling rechtstreeks financieren.

Leningen aan niet-duurzame bedrijven 🤝

En dat is nog niet alles! Onze banken investeren niet alleen in deze sectoren, ze stoppen hen ook vers geld toe via kredieten. Bedrijven met niet-duurzame praktijken of die het milieu niet respecteren, krijgen geld, ons geld, om hun vervuilende activiteiten uit te breiden. Helemaal niet cool!

Het belang van financiële transparantie 👁️

Dus wat kunnen we doen? Ten eerste: eis transparantie! Het is van cruciaal belang om te weten waar ons geld naartoe gaat en hoe het wordt gebruikt. We hebben het recht om te weten of onze spaarcenten bijdragen aan de vernietiging van onze planeet of aan een groenere, duurzamere toekomst.

Oplossingen voor een positievere financiële impact

Maar er is goed nieuws! We kunnen ons geld gebruiken om een verschil te maken. Door te kiezen voor financiële instellingen, zoals NewB en vdk bank, die investeren in duurzame projecten, door bedrijven te steunen die het milieu respecteren. Zo dragen we bij aan verandering!


Het valt niet te ontkennen dat ons geld een grote impact kan hebben op het milieu, en op verschillende manieren kan bijdragen aan vervuiling. Elk aspect van onze financiële beslissingen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van onze planeet.

Bij NewB geloven we sterk in een duurzame en verantwoorde toekomst. We streven ernaar om financiële oplossingen aan te bieden met het oog op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Door je bij ons aan te sluiten, help je een toekomst op te bouwen waarin geld wordt gebruikt in het belang van het algemeen welzijn, en niet als middel tot vernietiging.

Wil je weten hoe jouw bank jouw geld gebruikt? Ontdek het via de Bankwijzer!