Nederlands

Gewone Algemene Vergadering van 10 juni 2023: resultaten

De gewone Algemene Vergadering van NewB is afgelopen en alle resoluties zijn goedgekeurd! De stemming van de Algemene Vergadering vond plaats zowel ter plekke als op afstand. In totaal hebben 2.356 burgers, 36 lidorganisaties en 5 institutionele beleggers deelgenomen aan de stemming.

Verslag van de commissaris: een oordeel met voorbehoud

De commissaris heeft een oordeel met voorbehoud gegeven over de activiteiten van NewB in 2022. Deze verklaring is het directe gevolg van zijn negatieve standpunt over de activiteiten in 2021 en heeft geen invloed op de financiële situatie van NewB per 31 december 2022. Deze oordeel met voorbehoud heeft ook geen impact op het eigen vermogen per 31 december 2022.

Aftreden van 6 leden van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is op de hoogte gesteld van het aftreden van 3 leden van het Directiecomité, Katrien Beuckelaers, Douglas Debroux en Thierry Smets, en 3 niet-uitvoerende bestuurders, Christel Droogmans, François Levie en Laurence May. Hun vertrek is het gevolg van de veranderingen in de kennis, ervaring en vaardigheden die nodig zijn om onze coöperatie te leiden, die is overgegaan van een bank naar een bankagentschap. We zijn erg dankbaar voor hun toewijding en inzet voor onze coöperatie in de afgelopen jaren.

Werving van nieuwe leden van de Raad van Bestuur

Ondanks de veranderingen binnen de Raad van Bestuur blijven we vastberaden om onze missie voort te zetten. De Raad van Bestuur (RvB) van NewB bestaat nog steeds uit bekwame en betrokken leden. Bernard Bayot blijft voorzitter, omringd door Koen De Vidts, Anne Fily, Tom Olinger en Felipe Van Keirsbilck. Deze samenstelling is goedgekeurd door de toezichthouder, die erkent dat deze leden de vereiste vaardigheden hebben om ons nieuwe bankagentschap te leiden. NewB wil echter de Raad van Bestuur versterken door nieuwe leden aan te werven. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat onze RvB voldoet aan de maatschappelijke vereisten die nodig zijn om onze missie voort te zetten, met een meer passende vertegenwoordiging van de diversiteit van onze coöperanten. Voorstellen voor nieuwe kandidaturen zullen worden gepresenteerd tijdens onze volgende Algemene Vergadering.

Verlenging van het mandaat van de revisor-commissaris en stemming over zijn vergoeding

Het mandaat van de revisor-commissaris is verlengd tot 31 mei 2023. Deze beslissing is genomen in het kader van het korte boekjaar dat liep van 1 januari 2023 tot 31 mei 2023. Ter herinnering, deze wijziging in de statuten was bedoeld om de uittrede van degenen die dat wensten te vergemakkelijken, met behoud van het project van het bankagentschap en de investeringen. Daarnaast is de vergoeding van de commissaris ook goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Nieuwe samenstelling van het maatschappelijk comité (MCS)

De Algemene Vergadering heeft de verlenging van het mandaat goedgekeurd van Jan Van Reusel, die al 3 jaar deel uitmaakt van het MCS. Gefeliciteerd !

We bedanken ook Rhodante Ahlers, Matteus Arinaga, Songul Arslan, Maxime Biset, Ingrid de Bock, Jean-Nicolas Focquet, Nathalie Schryvers en Yassine Zakri, die onlangs het MCS hebben verlaten of binnenkort zullen verlaten, voor hun energie en toewijding aan NewB in de afgelopen jaren.

Tot slot willen we ook Laurent Bastien, Emerson Jiménez Barajas, Barthélémy Hansart, Jean-Marie Pierlot, Cédric Veriter en Nicolas Tsurukawa van harte bedanken. Hun vrijwillige inzet bij het maatschappelijk comité blijft onverminderd, en we zijn dankbaar voor de kostbare tijd die ze aan deze taak besteden.

Heropening van het kapitaal

NewB heeft besloten om zijn kapitaal te heropenen en nieuwe mensen de mogelijkheid te geven om coöperant te worden. Ter herinnering, de verkoop van coöperatieve aandelen was tijdelijk opgeschort vanwege de ontmanteling van onze bankactiviteiten. Maar dat staat op het punt te veranderen. Vanaf maandag 12 juni kunnen mensen die nog geen aandeel hebben, opnieuw lid worden van onze coöperatie.