Nederlands

NewB roept op 17 december 2022 een nieuwe Algemene vergadering bijeen

De directie van NewB heeft kennis genomen van de eenzijdige gerechtelijke procedure, ingeleid door twee coöperanten, die als gevolg o.a. de opschorting van de Algemene Vergadering (AV) gepland voor zaterdag 26 november 2022 had, en de aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder in de persoon van Prof. Michel De Wolf, bedrijfsrevisor.

NewB beschikt vandaag nog steeds over een bankvergunning en blijft zodanig onder het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). NewB beschikt eveneens over de vereiste financiële capaciteit om de financiële zekerheid te garanderen van de deposito's die haar door haar cliënten worden toevertrouwd.

In overleg met het Directiecomité van NewB (dat volledig bevoegd blijft voor haar taken op grond van de Bankwet), en na een eerste evaluatie van de plannen met vdk bank, heeft de bewindvoerder besloten dat het wenselijk is een Algemene Vergadering (AV) te houden, en dit op korte termijn.

Volgens het Directiecomité vormen deze projecten, na het mislukken van de kapitaalsverhoging, een uitstekende gelegenheid voor de ontwikkeling van de activiteiten van NewB, waarbij zowel de rechten van de cliënten en de depositohouders als de belangen van de coöperanten worden gewaarborgd.

Daarom is het, volgens de gerechtelijk bewindvoerder, van essentieel belang dat NewB zo snel mogelijk over haar toekomst kan beslissen. Bijgevolg moeten de leden van de coöperatie zich op de kortst mogelijke termijn kunnen uitspreken over deze toekomst in het algemeen en over de wenselijkheid van deze overeenkomst met vdk bank in het bijzonder.

De geplande datum voor deze algemene vergadering is zaterdag 17 december. De uitnodigingen worden de komende dagen verstuurd. De gerechtelijk bewindvoerder zal er verslag uitbrengen over de mogelijke voordelen, naar zijn mening, van het samenwerkingsproject met vdk bank.

In de tussentijd zullen de bewindvoerder en het Directiecomité infosessies organiseren om de leden van de coöperatie op transparante wijze en in dialoog te informeren.

NewB blijft zijn klanten bedienen en verwelkomt vanaf maandag 28/11 weer nieuwe klanten. Klanten die onlangs hun NewB-rekening hebben "leeggemaakt" kunnen deze weer aanvullen en gebruik maken van de diensten van NewB op een veilige manier.

In dit verband benadrukt het Directiecomité dat zij een overeenkomst met vdk bank voorstelt die, indien goedgekeurd door de coöperanten, nog meer van waarde zal zijn voor de toekomst van het coöperatieve project van NewB, als NewB kan deelnemen aan de uiteindelijke onderhandelingstafel met vdk bank als sterk, eensgezind en stabiel.

 

Bericht gevalideerd door

Michel De Wolf, gerechtelijk bewindvoerder,

en

Thierry Smets, CEO.