Nederlands

Nieuws over de kapitaalverhoging

Vorige week hebben we het brede draagvlak voor onze duurzame en ethische bank overtuigend aangetoond. Ondanks de massale steun hebben we het door de toezichthouder vereiste kapitaal niet kunnen ophalen. Dit betekent niet het einde van NewB. We houden je uiteraard zo transparant mogelijk op de hoogte.

Ter herinnering, de afgelopen maanden gingen we op zoek naar 40 miljoen euro om onze activiteiten de komende jaren verder ontwikkelen binnen de voorgeschreven bankratio's.

Volgende stappen

  • We zijn nog volop in overleg met institutionele investeerders. Het uiteindelijk opgehaalde bedrag zal bepalend zijn voor de verdere opties.

  • Van zodra de investeerders finaal hebben beslist, koppelen we terug met de toezichthouder om de toekomstscenario's te bespreken

  • Eens dit is uitgeklaard worden de verschillende mogelijkheden voorgelegd aan de algemene vergadering. In december beslissen alle coöperanten - de eigenaars van onze bank - over de toekomst van NewB.

Verre van failliet

Wat er ook gebeurt, wij blijven instaan voor al onze verschillende bankdiensten. NewB heeft voldoende liquide middelen om het geld op jouw rekeningen terug te betalen. Het garantiefonds beschermt overigens sowieso tot 100.000 euro per persoon. Op dit moment hoef je niets te doen.

Ben je één van onze 117.000 coöperanten, dan rekenen we op jouw deelname aan de volgende algemene vergadering in december. Eens te meer bepaal jij hoe het verder moet met onze coöperatieve bank.