Nederlands

Overzicht van de vorige episodes

“Hallo, Ik neem contact met je op over NewB. Ik heb de mails ontvangen maar eerlijk gezegd, ben ik niet helemaal mee met de laatste debatten, discussies, verwikkelingen ... En het waren er wel wat! Zou je mij dus wat meer uitleg kunnen geven over de huidige stand van zaken?  "

Dit bericht van een bevriende coöperant toont duidelijk aan dat de voorbije maanden voor onze coöperatie een echte rollercoaster zijn geweest! Na een periode van rust en afstand nemen, komen we nu terug op de belangrijkste stappen in de ‘NewB-saga’.

 

De mislukte fondsenwerving (07/10/2022)

Ondanks alle energie die erin werd gestoken en de mobilisatiecampagne die in twee weken tijd meer dan 37.000 handtekeningen weet te verzamelen, moet ons team er zich bij neerleggen: NewB zal er niet in slagen om de 40 miljoen die door de toezichthoudende autoriteit wordt gevraagd, te verzamelen. De zoektocht naar nieuw kapitaal bij institutionele beleggers is met een sisser afgelopen. Daardoor kan NewB de ontwikkeling van haar bankactiviteiten niet garanderen en de noodzakelijke reglementaire ratio’s niet naleven.

 

Sluiting van de bankactiviteiten (25/10/2022)

Na van a tot z een burgerlijke bank te hebben opgericht (de eerste in 60 jaar), moet onze coöperatie de trieste beslissing nemen om haar bankactiviteiten stop te zetten. Bijgevolg wordt aan de eerste klanten geleidelijk gevraagd om hun rekening af te sluiten en begint ons team eventuele alternatieve pistes te onderzoeken, zodat NewB in zekere mate haar missie kan voortzetten. Op 26 november wordt een algemene vergadering gepland waarop de coöperanten zich kunnen uitspreken over het al dan niet voortzetten van de activiteiten van de coöperatie.

 

vdk bank: een partnerschap in extremis (23/11/2022)

Onverwachte wending: enkele dagen voor de beslissende algemene vergadering kondigen NewB en vdk bank aan dat de mogelijkheid van een partnerschap nu op tafel ligt. Ondanks het harde werk kan die nieuwe piste helaas pas op het allerlaatste nippertje worden meegedeeld.

 

Algemene vergadering geannuleerd (26/11/2022)

Terwijl ons team de laatste voorbereidingen treft voor de algemene vergadering, komt het nieuws binnen: de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Brussel annuleert de algemene vergadering. Aansluitend daarop stelt hij een voorlopige bewindvoerder aan om de raad van bestuur van NewB te vervangen. Die beslissing slaat in als een bom en volgt na een unilaterale gerechtelijke procedure die werd opgestart door twee coöperanten van NewB.

Gelukkig bevestigt de gerechtelijk bewindvoerder, prof. Michel De Wolf, na lange besprekingen, dat het noodzakelijk is dat NewB zo snel mogelijk kan beslissen over haar toekomst en dat de coöperanten zich zo snel mogelijk moeten kunnen uitspreken over die toekomst in het algemeen en over het mogelijke partnerschap met vdk bank in het bijzonder. Daarom wordt op zaterdag 17 december een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Bovendien herstelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank de raad van bestuur van NewB vanaf 30 november in zijn bevoegdheden.

 

Een algemene vergadering zonder stemming (17/12/2022)

Op de algemene vergadering van zaterdag 17 december 2022 neemt ad-hocmandataris prof. M. De Wolf, die de algemene vergadering voorzit, de beslissing om geen stemming te doen over de resolutie die aanvankelijk in de agenda was opgenomen. Als gevolg van het overleg dat enkele dagen vóór die algemene vergadering plaatsvond, is immers gebleken dat een stemming niet voor alle betrokken partijen in bevredigende omstandigheden zou kunnen plaatsvinden.

In plaats van een stemronde te doen, stelt hij voor dat er binnen NewB een werkgroep wordt opgericht die bestaat uit coöperanten. Het doel van de werkgroep bestaat erin om het businessplan voor het partnerschap met vdk bank grondig te bestuderen om eventuele onduidelijkheden weg te werken met het oog op de buitengewone algemene vergadering van januari die met name betrekking zal hebben op de wijziging van de statuten van NewB.

 

Eindelijk een positieve stemming (14/01/2023)

Net als voor iedere algemene vergadering die betrekking heeft op een statutenwijziging is een aanwezigheidsquorum van 50% van de coöperanten (58.000 personen) nodig opdat de algemene vergadering zich geldig zou kunnen uitspreken. Vrij logisch wordt vastgesteld dat het aantal ingeschrevenen voor de algemene vergadering van 6 januari het niet mogelijk maakt om het vereiste quorum te bereiken. Daarom wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op zaterdag 14 januari, waarvoor geen enkel aanwezigheidsquorum vereist is en waarvoor de agenda dezelfde is.

Uiteindelijk, na maar liefst vier algemene vergaderingen in minder dan twee maanden tijd, kunnen de coöperanten hun stem laten horen. Met een duidelijke ‘ja’ wordt het voorstel voor een partnerschap met vdk bank uiteindelijk onthaald.

 

De bankklanten worden verwelkomd door vdk bank (01/02/2022)

Op 1 februari heeft vdk bank de bankklanten van NewB wettelijk verwelkomd. In de praktijk brengt die overdracht nog geen concrete veranderingen met zich mee voor wie een NewB-bankrekening heeft.

De belangrijkste veranderingen zullen plaatsvinden vanaf 1 april 2023. Op die datum wordt NewB officieel agentschap van vdk bank en zal ze een uitgebreid productengamma kunnen aanbieden. De bankproducten zullen dan ook geleidelijk worden overgedragen naar producten van vdk bank.

 

Wilt u geen informatie meer missen over NewB?

➡️ Schrijf u in op onze nieuwsbrief ⬅️

zodat we samen de bank VOORGOED kunnen veranderen!