Nederlands

NewB & vdk bank: een partnerschap binnen handbereik

Uitstekend nieuws: onze coöperatie heeft zojuist een akkoord gesloten om samen te werken met de Belgische vdk bank. Als de algemene vergadering op 26 november stemt om activiteiten voort te zetten, dan kan onze coöperatie duurzame en ethische bankproducten blijven verkopen. Op termijn zullen we ook nieuwe producten van vdk bank kunnen verkopen (als de regulatoren ons dit toestaan).

Hierdoor vragen we onze bankklanten uiteindelijk toch om hun rekening (zelfs als werd die leeggemaakt) met de bankkaart te blijven gebruiken. Als de algemene vergadering haar goedkeuring geeft kunnen er binnenkort nieuwe rekeningen worden geopend.

Meer dan ooit zal de bijzondere algemene vergadering van 26 november dus beslissend voor deze samenwerking. Om rekening te houden met dit nieuws hebben we een resolutie toegevoegd aan de stemming. Lees de exacte tekst van de resolutie op de webpagina over de algemene vergadering.

Deze wijziging komt er op het laatste nippertje - excuus - maar het akkoord is nog maar net beklonken en we brengen jullie direct op de hoogte. Om afdoende en zo transparant mogelijk antwoord te bieden op vragen over deze aankondiging hebben we uiteindelijk beslist om toch een livestream te voorzien bij de algemene vergadering van nu zaterdag.

Waarom samenwerken met vdk bank?

vdk bank is een Belgische bank die momenteel actief is in het Vlaams Gewest. De bank draagt net zoals NewB ethiek en duurzaamheid hoog in het vaandel. Net als onze coöperatie weert deze bank fossiele brandstoffen uit haar beleggingsuniversum. Het is de enige Belgische bank die lid is van de Global Alliance for Banking on Values. Daarnaast behaalden ze in de laatste bankwijzer een score zoals die van NewB.

vdk bank en NewB kunnen dus partners zijn in de verdere groei van ethisch en duurzaam bankieren. Samen zijn we ervan overtuigd dat vdk bank en NewB als grootste ethische en duurzame Belgische bank onze duurzaamheidsimpact zullen kunnen maximaliseren.

Vandaag biedt vdk bank zicht- en spaarrekenignen, beleggingsproducten, kredietkaarten, leningen en hypothecair krediet. Daarnaast hebben ze ook een aanbod voor professionele klanten.

De volgende stappen

Op dit moment sleutelen we aan de juridische, technische en organisatorische kant van de samenwerking. Het akkoord kreeg de goedkeuring van de raden van bestuur van vdk bank en NewB maar de regulatoren (BNB en FSMA) moeten zich nog uitspreken vooraleer we verdergaan.

De volgende stappen:

  • Opening van de stemming voor de AV van 26 november met inbegrip van de hoger vermelde nieuwe resolutie. NewB-coöperanten hebben hierover op een e-mail gekregen op 23 of 24 november.
  • De bijzondere algemene vergadering spreekt zich uit over de voortzetting van de activiteiten van NewB en de samenwerking met vdk bank.
  • Bij een goedkeuring zou onze coöperatie exclusief agent worden van vdk bank. 

  • Huidige NewB-klanten krijgen zo snel mogelijk nieuws over de operationele veranderingen.

Ondanks deze structurele veranderingen willen we uiteraard het DNA van onze ethische en duurzame coöperatie behouden. We willen een constructieve dialoog aangaan met vdk bank om een antwoord te bieden op de sociale uitdagingen van onze tijd via bankdiensten ten dienste van onze gemeenschappelijke waarden.

Tot op 26 november om samen te beslissen over de toekomst van NewB!

Meest gestelde vragen

Waarom werd dit partnerschap niet eerder aangekondigd?

De lopende gesprekken met vdk bank en de regelgevers zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsplicht. Het was dus helaas onmogelijk om al eerder over dit onderwerp te communiceren.

Waarom een partnerschap overwegen met VDK?

Aangezien NewB er niet in geslaagd is om de 40 miljoen euro bijeen te halen die nodig was voor de voortzetting van haar bankactiviteiten, onderzoekt ze nu de mogelijke pistes om haar oorspronkelijk doel te bereiken: de bank voorgoed veranderen. In die context vormt een partnerschap met vdk bank een interessante optie om aan de coöperanten van NewB voor te leggen. Een dergelijk partnerschap zou zinvol zijn op verschillende vlakken.

Eerst en vooral delen NewB en vdk bank hetzelfde ethische en duurzame engagement. VDK staat trouwens op de tweede plaats van de Bankwijzer, een onafhankelijke rangschikking van banken in België volgens ethische en duurzame criteria. Een partnerschap zou NewB dus in staat stellen om activiteiten voort te zetten zonder haar duurzaamheidsverbintenis in het gedrang te brengen.

Vervolgens vullen de twee merken elkaar op een gezonde manier aan. NewB is een jonge vennootschap terwijl vdk bank al 95 jaar ervaring heeft op de Belgische markt. NewB kende meer succes in het zuiden van het land, terwijl vdk bank momenteel enkel in het Vlaamse Gewest actief is. Bovendien kan NewB rekenen op een uitgebreid online aanbod terwijl vdk bank over een net van lokale agentschappen beschikt. Door samen te werken, zouden NewB en vdk bank een breder publiek kunnen aanspreken en een grotere omvang kunnen bereiken om een significante impact uit te oefenen op de gemeenschap en het milieu.

Dit partnerschap zou dan ook kunnen leiden tot de oprichting van de eerste ethische en duurzame bank, met een volledig aanbod van dagelijkse bankdiensten, actief op het hele Belgische grondgebied.

Het partnerschap zou NewB niet alleen in staat stellen om haar huidige activiteiten te behouden, maar ook om er nieuwe aan te bieden aan haar klanten.

Ik heb een NewB-rekening, moet ik ze sluiten?

Als de bijzondere algemene vergadering van 26 november vóór het partnerschap stemt, kan je rekeningen en bankkaart behouden. We moedigen je overigens ten zeerste aan om ze opnieuw te beginnen gebruiken, ook al hebt je ze eerder al leeggemaakt. Het zou ook mogelijk kunnen zijn zeer snel nieuwe klanten te verwelkomen en nieuwe rekeningen te openen.

Waarom werd er onlangs aan de klanten gevraagd om hun rekeningen leeg te halen en te sluiten, terwijl je hen vandaag vraagt om ze wel actief te houden?

Toen NewB er enkele weken geleden niet in slaagde om de nodige 40 miljoen bijeen te halen voor het behoud van de banklicentie, had ze geen andere keuze dan een ontmantelingsplan van haar bankactiviteiten voor te stellen. Dat plan voorzag in de geleidelijke terugbetaling van de deposito’s van de klanten, aangezien het zonder banklicentie niet meer mogelijk is om deposito’s te verzamelen.

Sindsdien heeft de directie van NewB gewerkt aan verschillende scenario’s van alternatieve plannen voor de voortzetting van een deel van haar activiteiten, waaronder het mogelijke partnerschap met vdk bank. De precieze contouren van het project werden pas heel recent, na lange besprekingen, vastgelegd. Het was dan ook niet mogelijk om al eerder te communiceren.

Welke voordelen zouden NewB en haar klanten uit een dergelijk partnerschap halen?

Het biedt NewB niet alleen de mogelijkheid om actief te blijven in het bankdomein, de voordelen situeren zich ook op twee niveaus: wat het aanbod betreft en wat de impact betreft.

Wat het aanbod betreft, zouden onze klanten snel toegang hebben tot een veel uitgebreider gamma van bankproducten, door de expertise van vdk bank in dat segment te benutten. Bovendien kunnen we door deze samenwerking ook snel professionele producten aanbieden.

Wat de impact betreft, aangezien beide partners hetzelfde sterke engagement delen inzake duurzaamheid en ethiek, spreekt het voor zich dat dit partnerschap een grotere sociale en ecologische toegevoegde waarde zou kunnen opleveren. Dat is dan een ook een van de redenen waarom een grote groep van de bevolking het NewB-project van bij het begin heeft gesteund. Daarnaast zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de coöperatie NewB en vdk bank om actuele maatschappelijke uitdagingen en de vertaling daarvan naar het bancaire aanbod aan te pakken.