Nederlands

Van bank naar agentschap: NewB evolueert maar streeft nog steeds dezelfde doelstellingen na

We slaan een bladzijde om en beginnen aan een nieuw hoofdstuk: op de algemene vergadering van 14 januari laatstleden werd de transformatie van NewB grotendeels goedgekeurd. De coöperatie zegt haar bankstatuut vaarwel en wordt een bank- en verzekeringsagentschap, in partnerschap met vdk bank en de verzekeraar Monceau. Terwijl het businessmodel evolueert, blijft het beoogde doel intact: bankieren voor goed veranderen. Hoe? We geven een woordje uitleg.

Een nieuw maatschappelijk doel, dezelfde missie

NewB is ontstaan uit een brede wens om ‘bankieren voor goed veranderen’. Na de bankencrisis van 2008 was het de bedoeling om echt ethische, duurzame en transparante producten en diensten aan te bieden. Met andere woorden: de financiën ten dienste stellen van de gemeenschap, dankzij een aanbod met een hoge maatschappelijke en ecologische toegevoegde waarde. De statuutwijziging van de coöperatie die in januari werd goedgekeurd, verandert strikt genomen niets aan onze ambitie. Beter nog: dankzij het partnerschap met vdk bank zal NewB in staat zijn om de ontwikkeling van het aanbod van ethische en duurzame producten op de Belgische markt te versnellen. Waarom? Heel eenvoudig: omdat die producten al bestaan bij vdk bank. Bovendien zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen NewB en vdk bank om de huidige maatschappelijke uitdagingen en de omzetting ervan in het bankaanbod te bespreken (zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst). Een snelle blik op de BankWijzer van Fairfin bevestigt trouwens hoe gelijkgericht onze verbintenissen is: NewB en vdk bank hebben dezelfde score behaald op de duurzaamheidscriteria. 

Een Belgische coöperatie ten dienste van de lokale economie

Samen zijn NewB en vdk bank meer dan ooit vastbesloten om een positieve impact te creëren voor de samenleving en het milieu. Als ethische en duurzame Belgische coöperatie blijven we uiteraard het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, aanwenden voor lokale en duurzame projecten. Om dat te bereiken, passen we altijd dezelfde principes van governance en interne democratie toe, omdat ons project in de eerste plaats ook het uwe is. De missie verandert niet, onze verbintenissen ook niet.

Nieuwe bronnen van inkomsten, kosten onder controle

Om de toekomst van de coöperatie veilig te stellen, moest NewB van model veranderen en nieuwe bronnen van inkomsten zoeken. Dat is precies de bedoeling van het partnerschap met vdk bank. De coöperatie ontvangt voortaan commissies op de distributie van de producten van vdk bank, zoals dat ook al het geval is met de groep Monceau voor de verzekeringsproducten. 

Daarbij komt nog dat de operationele kosten onder controle moeten worden gehouden, met name via een noodzakelijke personeelsinkrimping. Het is een eenvoudig rekensommetje: hoe meer inkomsten, hoe minder kosten. Op basis van dat model zou de coöperatie duurzaam moeten worden en is ze gewapend om een maximale positieve impact te creëren en een duurzame en verantwoordelijke economie te stimuleren. 

U hebt het al begrepen: de toekomst van NewB en duurzaam financieren in België hangt hoofdzakelijk af van ons vermogen om zo veel mogelijk klanten te overtuigen om de stap te wagen, een rekening te openen en in te tekenen op de producten die wij aanbieden in samenwerking met vdk bank. Tot nu toe heeft NewB altijd kunnen rekenen op een stevige basis van coöperanten en sympathisanten. De volgende uitdaging bestaat erin om die steun van het volk om te zetten in een trouw klantenbestand. We rekenen op u!

Naarmate ons aanbod verder uitbreidt en commercieel succesvol wordt, kunnen we in de toekomst overwegen om onze teams te versterken indien dat nodig zou blijken.

Het coöperatieve model: een vanzelfsprekendheid

In haar nieuwe vorm blijft NewB een ethische, duurzame en onafhankelijke coöperatie. De belangrijke beslissingen met betrekking tot de coöperatie blijven de bevoegheid van de coöperanten, via de algemene vergaderingen - zoals dat altijd al het geval is geweest. 

Op korte termijn zal NewB echter niet meer rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van de bankactiviteiten. Met andere woorden: NewB en vdk bank behouden elk hun eigen governance in het kader van het partnerschap, aangezien het gaat om twee afzonderlijke juridische entiteiten. 

In de praktijk is het echter vanzelfsprekend dat beide entiteiten elkaar onderling zullen beïnvloeden. Zoals hierboven vermeld, zal er trouwens regelmatig overleg zijn tussen NewB en vdk bank om de huidige maatschappelijke uitdagingen en de omzetting ervan in het bankaanbod te bespreken. Als bank- en beleggingsagentschap zal NewB immers op de eerste rij staan om te peilen naar de verwachtingen en eisen van de klanten en de lokale sociaal-economische structuur. Daartoe zal er regelmatig overleg zijn tussen NewB en vdk bank om het aanbod indien nodig aan te passen aan de vraag, in het belang van alle betrokken partijen. 

Een volledig productengamma dankzij onze partners

Wat kunnen we echt verwachten van het productenaanbod? Enerzijds zet het partnerschap met vdk bank de deur open naar een volledig gamma van bank- en beleggingsproducten. Als tussenpersoon zullen we zichtrekeningen, spaarrekeningen, debetkaarten, kredietkaarten, leningen, beleggingsfondsen, pensioenspaarproducten, obligaties, enz. kunnen aanbieden.

Anderzijds blijft het partnerschap met de groep Monceau actueel en garandeert het het behoud van een uitgebreid aanbod aan duurzame verzekeringsproducten: auto-, fiets- en woonverzekeringen.

Uiteraard voldoen al die producten die wij bij onze klanten verdelen aan zeer strikte duurzame, ecologische en ethische criteria. 

 

Wilt u geen informatie meer missen over NewB?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.